skip to Main Content
Аудиторська фірма «Аналітик»

Аудиторська фірма “Аналітик” створена в 1990 році і вже багато років успішно працює на терені надання аудиторських, консалтингових, юридичних, реєстрація юридичних осіб та інших послуг. Фірма здійснює свою діяльність на основі Свідоцтва Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Співвласником і партнером АФ “Аналітик” є чеська консалтингова фірма “HZ Praha” — дійсний член Міжнародної асоціації аудиторських і консалтингових фірм — членів PKF.

Їх явна невідповідність вимогам роботодавців, не дозволяє ефективно надавати консультаційну допомогу з аудиту стосовно вдосконалення бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту та управління бізнесу.

Зазначені обставини і спонукали створити спеціальний Центр професійної підготовки та працевлаштування бухгалтерів і юристів.

Створена в 1990 році і вже багато років успішно працює на терені надання аудиторських, консалтингових, юридичних та інших послуг. Фірма здійснює свою діяльність на основі Свідоцтва Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Співвласником і партнером АФ “Аналітик” є чеська консалтингова фірма “HZ Praha” — дійсний член Міжнародної асоціації аудиторських і консалтингових фірм — членів PKF.

За ініціативи засновників фірми було створено Спілку Аудиторів України (САУ), розроблено та запроваджено ЗУ «Про аудиторську діяльність».

З метою розвитку вітчизняного аудиту АФ «Аналітик» створила свого часу понад 50 дочірніх фірм та філій на території України. Значна їх більшість набули самостійного статусу і успішно працюють і до сьогодні.

Аудиторська фірма «Аналітик»

Фахівці фірми проводили аудит НБУ, цілого ряду комерційних банків, міжнародних корпорацій та підприємств. АФ «Аналітик» надавала методичну допомогу щодо створення різного роду комерційних структур і набула партнерських стосунків з багатьма компаніями в різних галузях економіки.

Їх явна невідповідність вимогам роботодавців, не дозволяє ефективно надавати консультаційну допомогу з аудиту стосовно вдосконалення бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту та управління бізнесу.

Зазначені обставини і спонукали створити спеціальний Центр професійної підготовки та працевлаштування бухгалтерів і юристів.

Back To Top